Lewandowska Anna

O mnie

Mgr fizjoterapii, Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Prawo do wykonywania zawodu nr 26047

SZKOLENIA PODYPLOMOWE:
1. Studia Podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej
2. ,,Neurobiologiczne podstawy integracji sensoryczne” – kurs I stopnia
3. Kurs II stopnia z zakresu integracji sensorycznej – uzyskanie tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej – diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii.
4. ,,Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej” – warsztaty szkoleniowe
5. ,,Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego” – warsztaty szkoleniowe
6. ,,Klasyfikacja diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” - konferencja szkoleniowo – naukowa
7. ,,Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy w/g metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”
8. ,,FDM Intensywny” (Facial Distortion Model) - Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. z ramienia IFDMO
9. ,,FDM Neuro”
10. ,,FDM w Limfologii”
11. ,,FDM Dzieci”
12. FDM – warsztaty rozwijające
13. ,,Terapia w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej Dunag 02” – kurs I i II stopnia.
14. PNF – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja – kurs podstawowy i rozwijający
15. Studia Podyplomowe – Fizjoterapia w Pediatrii
16. ,,Masaż wg Holenderskiej Organizacji Shantali (VSD)”
17. Uzyskanie tytułu Instruktora Masażu Shantala
18. Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii
19. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolenia wg integracji odruchów dr Sally Goddard
20. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I
21. ,,Flossing w terapii i treningu”
22. ,,Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”
23. ,,Ocena funkcjonowania i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0 – 7 lat”
24. ,,Globalna Terapia Stóp”
25. ,,Easy biofeedback w zastosowaniu klinicznym oraz treningu indywidualnym”