Terapia w Kombinezonie DUNAG 02

Terapia

Orteza rehabilitacja typu DUNAG 02 tzw. Kombinezon kosmiczny jest jedną ze skuteczniejszych metod ćwiczeń ruchowych u dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, z chorobami genetycznymi oraz u których występuje zaburzenia postawy i aktywności ruchowej.

DUNAG 02 jest miękką proprioceptywną, dynamiczną ortezą składającą się z: kamizelki, spodenek, podpór kolanowych i stopnych, między którymi indywidualnie rozmieszczone są elementy ciągnięte i naciągi. Wszystkie wymienione elementy w sposób równoważący, utrudniający, zastępujący, korygujący, jak i wspomagający oddziaływają prioprioceptywnie na układ biomechaniczny  pacjenta powodując optymalne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem siebie i na tej bazie następuje utrwalanie prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych. Jednym z głównych założeń tej metody jest teoria rozwoju i treningu siły oraz powysiłkowych zmian fizjologicznych i morfo-funkcjonalnych: organizm niepełnosprawnego dziecka jest w czasie ćwiczeń traktowany jak pełnosprawna osoba. Metoda DUNAG 02 jest nowoczesną metodą ćwiczeń w fizjoterapii wykorzystującą wiedzę z zakresu fizjologii treningu i fizjologii wysiłku sportowego. Specjalnie przygotowany strukturalnie program pozwala na przyśpieszenie rozwoju motorycznego indywidualnego pacjenta.