Terapia Ręki PTR

Diagnoza

Diagnoza obejmuje szereg testów dostosowanych do wieku dziecka między innymi: Sprawdzenie siły mięśniowej w okolicy barku, mięśni posturalnych, mięśni brzucha, miednicy  oraz kończyny górnej. Testy motoryki małej oraz grafomotoryki (chwyt narzędzia pisarskiego, posługiwanie się nożyczkami)

Wskazania do diagnozy oraz terapii:

Terapia

Podstawowym założeniem jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, a nie tylko dłoni czy ręki.

Cel terapii:

Turnus

Turnus obejmuje:

Masz pytanie?

Napisz do nas: