Terapia Neurotaktylna

Terapia

Terapia Neurotaktylna jest rodzajem masażu, który pobudza i przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia. Terapia Neurotaktylna uruchamia naturalne mechanizmy neuronalne i neurorozwojowe, aby pomóc organizmowi w regulacji stresu i mechanizmów obronnych. Terapia ta skierowana jest do dzieci: