Ręko – Sensoryka

Terapia

Są to zajęcia łączone: terapię ręki z zajęciami integracji sensorycznej.