Metody Specjalne

Terapia

FDM

Facial Distortion Model jest efektywną, manualną terapią leczenia bólu i dolegliwości występujących w obrębie aparatu ruchu. Jest modelem odkształceń powięziowych, wykorzystującym mowę ciała oraz sposób w jaki pacjent opisuje ból do natychmiastowego dopasowania odpowiedniej terapii manualnej, przynoszącej w większości wypadków natychmiastową poprawę.

PNF

PNF czyli proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie (facylitacja) ruchu. Metoda ta bada i ocenia pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania: aktywności codziennej, uczestnictwa, struktury i funkcji. Postrzega chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących
w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę.

FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz jest metodą terapii dzieci ze skoliozami, wadami postawy i chorobą Scheuermanna. Metoda ta obejmuje indywidualne podejście do pacjenta, uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą, badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego, usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych, budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych, nauka autokorekcji
w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego, korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego. Kompensacja czynnościowa dotyczy tkanek miękkich, nie jest strukturalna, tzn. że klinicznie – pojawi się rotacja tułowia powyżej lub poniżej łuku pierwotnego (nie większa niż 4–5 stopni) po stronie wklęsłej skoliozy pierwotnej, a na zdjęciu rtg nie będzie widać łuku wtórnego.

GTS

Globalna Terapia Stopy – kompleksowe podejście, ocenienie i poddanie terapii pacjenta, którego stopy zmagają się z różnorodnymi problemami. Brak równowagi na płaszczyźnie podporu stóp uniemożliwia nam zbudowanie balansu w pozostałych obszarach naszego ciała, dlatego w metodzie tej oceniamy problem z perspektywy całego ciała.
Stopy stanowią dynamiczne rusztowanie naszego ciała, które nieustannie dostosowuje się do zmieniających się wzorców obciążenia, związanych z wychyleniami środka ciężkości. Ten system podporu jest wyjątkowy nie tylko przez wzgląd na swoją złożoność (stopa to aż 26 kości, które poruszają się względem siebie za pomocą 33 połączeń stawowych), ale także przez wzgląd na jego rolę w budowaniu prawidłowej postawy ciała, zarówno w pozycjach statycznych jak i podczas aktywności.

Bobath adult  i  NDT – bobath

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath i Bobath Adult ma pomóc w doprowadzeniu dziecka jak i dorosłego pacjenta do uzyskania niezależności, samodzielności w życiu
i wykorzystywania swych możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

Terapeuta ćwiczy całe ciało pacjenta. Dostarcza w ten sposób doznań czuciowych i ruchowych, przez co pacjent jest dynamicznie aktywizowany w maksymalny dla niego sposób,
a jednocześnie nie wywołując nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego stresu czy wysiłku.