Grafomotoryka

Co to jest?

Grafomotoryka inaczej nazywana lokomocją małą to prawidłowa sprawność manualna rąk przejawiająca się właściwym tempem wykonywanych czynności i właściwą precyzją ruchów dłoni i palców.  Podczas zajęć określany jest problem i w sposób całościowy prowadzona jest terapia ( praca na sali gimnastycznej celem wzmocnienia mięśni głębokich oraz kończyny górnej, praca na arkuszach grafomotorycznych).

Wskazania do terapii: