Fizjo – Sensoryka

Terapia

Jeśli dziecko ma zaburzenia na poziome układu nerwowego, mięśniowego, proprioceptywnego i wymagane jest działanie fizjoterapeuty poprzez specjalistyczne metody ( FDM , FDM NEURO PNF, BOBATH, TERAPIA NEUROTAKTYLNA, MASAŻ, TERAPIA BLIZN, ELEMENTY TERAPII OSTEOPATYCZNEJ) celem osiągnięcia jak najlepszych efektów na aparacie ruchu. Podczas zajęć stosowane są elementy integracji sensorycznej oraz kinezjologii radosnej.