Woźniak Dariusz

O mnie

Mgr fizjoterapii, Absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
Prawo do wykonywania zawodu nr 33714

SZKOLENIA PODYPLOMOWE:
1. ,,Terapia w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej Dunag 02” – kurs I i II stopnia.
2. ,, Terapia Ręki” – kurs I i II stopnia.
3. ,,Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”.
4. ,,Terapia Neurotaktylna” – poziom I.
5. ,,Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath”
6. ,,FDM Intensywny” (Facial Distortion Model) - Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. z ramienia IFDMO
7. ,,FDM Neuro”
8. ,,FDM w Limfologii”
9. ,,FDM Dzieci”
10. ,,FDM – warsztaty rozwijające”
11. ,,Kinesiology Taping”
12.,, PNF – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja” – kurs podstawowy
13. ,,PNF w Pediatrii”
14. ,,Radosna Kinezjologia”
15. ,,Flossing w terapii i treningu”
16. ,,Posturologia wieku rozwojowego”
17. ,,Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii cz. I”
18. ,,Techniki i rodzaje masażu leczniczego i antycellulitowego bańkami”
19. ,,Dystrofie mięśniowe od A do Z – o oddychaniu, żywieniu, problemach ortopedycznych i rehabilitacji” – warsztaty.
20. ,,Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”
21. ,,Ocena funkcjonowania i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0 – 7 lat”
22. ,,Globalna Terapia Stóp”
23. ,,Easy biofeedback w zastosowaniu klinicznym oraz treningu indywidualnym”